Przejdź do treści
0f9d9012-de50-4ad8-8911-db0d7b774a52

Podchodzę do terapii, oraz pracy warsztatowej w sposób który tworzy bezpieczną przestrzeń!

W 2016 roku ukończyłem studia magisterskie z pedagogiki pracy socjalnej i resocjalizacyjnej na Uniwersytecie Szczecińskim, a następnie studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki. W 2020 roku rozpocząłem studia magisterskie z psychologii na Uniwersytecie SWPS

0
LAT DOŚWIADCZENIA W PRACY Z MŁODZIEŻĄ ORAZ DZIEĆMI
0
PRZEPROWADZONYCH WEBINARÓW I SZKOLEŃ ONLINE
0
warsztatowych godzin z młodzieżą, dziećmi i dorosłymi ​

Szkolenia dla nauczycieli i rodziców

Ciągle nowe wyzwania dla kadry, zmieniający się świat młodzieży i dzieci, trudności wychowawcze. Często nauczyciel lub rodzic nie wie jak rozmawiać na trudne tematy z młodym człowiekim

Szkolenia dla dzieci i młodzieży

Praca warsztatowa to miejsce gdzie pracujemy z klasami, grupami w szkole i innych miejscach edukacyjnych

TUS

Tworzymy nietypowy trening gdzie w naturalny sposób kształtujemy dobre postawy pozwalające zawiązywać relacje społeczne. Ognisko, podchody, treking w lesie? To tylko niektóre sposoby w jaki kształtujemy umiejętności społeczne.

Terapia

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

502 66 44 41

mariusz@soboniak.com